Pierwsze Biesiady Koźlarskie

Fotografie z pierwszych Biesiad Koźlarskich
w latach 70-tych