prowadzący

 

Gabriela Kamińska

nauczycielka muzyki i plastyki w szkole podstawowej. Jest kierownikiem i choreografem zespołu "Przyprostyńskie Koziołki", który utworzyła w 1995 r. Dzieci w wieku szkolnym prezentują na scenie rodzimy folklor, podtrzymując w ten sposób tradycje swojego regionu (tańce, przyśpiewki). Dzieci występują w oryginalnych strojach przyprostyńskich. Zespół ma na swym koncie szereg występów na festiwalach, przeglądach folklorystycznych.

Materiały:
konspekt zajęć 1
konspekt zajęć 2
scenariusz wydarzenia
zagadnienia do realizacji


Marek Zadłużny

doktor nauk humanistycznych, dyplomowany artysta tancerz (tytuł nadany przez Związek Artystów Scen Polskich), wykładowca w zakresie współczesnych form tańca na Uniwersytecie Zielonogórskim, choreograf w Pracowni Teatru Tańca MCKiE „Dom Harcerza”. Reżyser ruchu scenicznego. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych warsztatów tanecznych. Pedagog tańca współczesnego na międzynarodowych warsztatach organizowanych w Berlinie, Luksemburgu, Talinie i Cottbus. Stypendysta Programu Erasmus w Oslo University College. Twórca ogólnopolskiego festiwalu sztuki tańca współczesnego SPACE ZG, a także prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Tańca Współczesnego „elestewe”.

Materiały:
program warsztatów


powrót