o projekcie

Region Kozła to specyficzny region Polski, w którym od kilku wieków istnieje unikatowy folklor powstały w oparciu o instrument, jakim jest kozioł weselny i ślubny oraz nierozerwalnie połączony z nim obrzęd weselny. Warsztaty, które proponujemy w roku 2014 to kompleksowe i unikatowe działanie mające trwale zmienić sposób przekazywania wiedzy o dziedzictwie Regionu najmłodszemu pokoleniu. W ramach zadania przeprowadzimy całoroczne zajęcia z wykorzystanie specjalnie stworzonych autorskich scenariuszy. Warsztat oparty głównie o członków dziecięcego Zespołu "Przyprostyńskie Koziołki" nie tylko skupia się na tańcach takich jak "Dupnik", "Kowol", "Wiwat", "Lotany", ale także odwoływuje się do szerszego kontekstu kulturowego. Mamy zamiar przekazać uczestnikom warsztatów wiedzę z zakresu gwary, stroju, kuchni, obyczaju oraz tradycji weselnej Regionu Kozła. Wszystkie te działania robimy w jak najbardziej atrakcyjny sposób dla naszych wymagających uczestników ­ czyli dzieci i młodzieży m.in. przez wykorzystaniem multimediów czy spotkań z interesującymi osobami.


Unikatowym elementem tego warsztatu będzie część, którą określiliśmy "Mistrz uczniem". Zaprosilismy do współpracy eksperta od tańca współczesnego, który z jednej strony pokaże uczestnikom warsztatu taniec jako "fuzję różnych dziedzin sztuki i nauki z ruchem: plastyki, muzyki, fizyki czy anatomii". Z drugiej strony stanie się uczniem, który dzięki dzieciom i młodzieży pozna tańce Regionu Kozła, jak także jego specyfikę. W ten sposób chcemy pokazać dzieciom, uczestnikom warsztatu, że posiadają one unikatową wiedzę i nawet w kontakcie z ekspertem mogą być  partnerem, "mistrzem" w danej dziedzinie. Chcemy im dać dowód, że folklor jest atrakcyjny, a oni mogą być jego najlepszymi ambasadorami.


Uzupełnieniem warsztatów będzie udział w dwóch wydarzeniach artystycznych ­ przedstawieniu teatru tańca współczesnego oraz regionalnego zespołu folklorystycznego ­ które pozwoli lepiej zrozumieć co łączy, a co różni te dwa światy i stanie się platformą do dalszych działań. W czasie warsztatów powstanie też przedstawienie taneczne odwołujące się do kultury Regionu Kozła, które zostanie zaprezentowane w czasie Jubileuszowej XXXX Biesiady Koźlarskiej.

Warsztaty będą bezpłatne.

 

powrót