O biesiadzie

O biesiadzie

Biesiada Koźlarska to najważniejsze i najstarsze wydarzenie kultury ludowej zachodniej Wielkopolski mające ogromny wpływ na zachowanie oraz popularyzację unikatowego dziedzictwa Regionu Kozła. Jest to impreza promująca rodzimy instrument muzyczny, jakim jest kozioł biały i czarny. Mieszkańcy od lat kultywują tradycję muzykowania na koźle, umiejętność ta jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Podczas biesiady integrują się całe środowiska Muzyków Ludowych oraz osób zajmujących się pielęgnowaniem starodawnych tradycji. Podczas festiwalu występują wielkopolskie kapele i zespoły ludowe, a także zapraszani są goście reprezentujący inne tradycje dudziarskie w Polsce i na świecie (z USA, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Niemiec, Bułgarii itp.).

Bardzo ważnym elementem Biesiady Koźlarskiej jest konkurs na Młodego Muzyka Ludowego. Prowadzony od wielu lat w sposób znaczący przyczynia się do popularyzacji muzyki ludowej wśród najmłodszego pokolenia. Ten konkurs rozwija się, ponieważ to on mobilizuje najmłodszych do nauki gry na instrumentach ludowych i do kultywowania tradycji w śpiewie i tańcach obrzędowych Regionu Kozła.

Biesiada Koźlarska to także wydarzenia towarzyszące. W Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej

i Regionu Kozła mają miejsce wystawy poświęcone etnografii w zależności od motywu przewodniego danej Biesiady. W trakcie Biesiady organizowana jest degustacja regionalnych potraw przygotowywanych według starych recept przez Koła Gospodyń Wiejskich z okolic Zbąszynia. Dodatkowo zapoznajemy się z wielkopolską gwarą i śpiewem ludowym Regionu Kozła.

Biesiada Koźlarska ma za zadanie promować rodzimą kulturę i muzykę na forum ogólnopolskim oraz sprawić, że folklor Regionu Kozła nie zostanie zapomniany.

 

“42. Biesiada Koźlarska – sięgając do korzeni to najważniejsze i najstarsze wydarzenie kultury ludowej zachodniej Wielkopolski mające ogromny wpływ na zachowanie oraz popularyzację unikatowego dziedzictwa Regionu Kozła. Dzięki temu wydarzeniu będziemy mogli przybliżyć folklor Regionu Kozła szerokiej publiczności, a także kreować kierunki rozwoju i podejmować inicjatywy w obszarach zagrożonych degradacją. “42 Biesiada Koźlarska – sięgając do korzeni” w dużej części zostanie poświęcona przypomnieniu pierwszych biesiad koźlarskich z lat siedemdziesiątych. Ta podróż w czasie stanie się pierwszym etapem wpisania folkloru Regionu Kozła na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Duża ilość partnerów zaangażowanych w organizację wydarzenia oraz ogromne doświadczenie głównego organizatora gwarantuje bardzo sprawne i efektywne wykonanie zadania.

 

Cele:

  • Ochrona i promocja tradycji ludowych Regionu Kozła;
  • Integracja środowisk twórczych zajmujących się kultywowaniem tradycji folklorystycznych;
  • Przeprowadzenie konkursu gry na instrumentach ludowych dla dzieci i młodzieży, w celu zachęcenia do kultywowania dziedzictwa Regionu Kozła;
  • Spotkanie muzyków ludowych grających na unikatowych instrumentach ludowych tj.: kozioł, dudy, sierszenki, mazanki;
  • Rozpoczęcie prac nad wpisaniem folkloru Regionu Kozła na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  • Popularyzacja lokalnych zespołów folklorystycznych;
  • Upowszechnienie w świadomości mieszkańców tradycji ludowych Regionu.