Region Kozła to niezwykły kulturowo obszar Polski, w którym od kilku wieków istnieje unikatowy folklor, powstały w oparciu o instrument, jakim jest kozioł weselny oraz kozioł ślubny. Realizacja tego projektu jest kontynuacją podjętych działań, które w znaczący sposób przyczyniają się do zachowania tradycji muzycznych pogranicza wielkopolsko­lubuskiego. Warsztaty realizowane w ostatnich latach przyciągają ciągle nowych adeptów gry na instrumentach ludowych oraz w sposób istotny podnoszą jakość muzyki Regionu Kozła.

„Mistrzowskie warsztaty koźlarskie”, które przeprowadzamy w 2014 roku skupione są na doskonaleniu umiejętności gry na instrumentach ludowych, w oparciu o wiedzę mistrzów muzyki Regionu Kozła starszego pokolenia. Zaangażowaliśmy do projektu instruktorów odznaczających się wysokim kunsztem gry na koźle białym i czarnym. W celu realizacji warsztatów powstały unikatowe materiały szkoleniowe, które zawierają tajniki gry najlepszych muzyków, nauczycieli w Regionie. Materiały te są zarazem wynikiem współpracy z młodszymi instruktorami, tak aby uzyskać efekt synergii. Połączyliśmy wiedzę mistrzów i świeże spojrzenie nowego pokolenia dydaktyków muzyki ludowej. Nasze materiały szkoleniowe wykorzystują nowoczesne techniki i multimedia, tak aby treści te były interesujące dla młodego odbiorcy. W realizację warsztatów zaangażowaliśmy wielu partnerów, którzy swoją wiedzą merytoryczną oraz organizacyjną gwarantują wysoką jakość.

Zadanie „Mistrzowskie warsztaty koźlarskie” zakończy się wspólnym koncertem uczestników warsztatów, który pokaże szerokiej publiczności bogactwo tradycyjnej muzyki Regionu Kozła, co w konsekwencji przyczyni się do promocji dziedzictwa muzycznego. Cały projekt zostanie udokumentowany, a rezultaty zostaną przekazane Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła.