Zbąszyńskie Centrum Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 12
64-360 Zbąszyń

tel. 68 3847 945 
fax 68 3847 946

zck@zck.org.pl